Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy : Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú . Prvým projektom pre slovenské a české základné školy a osemročné gymnáziá je 9. Naša škola sa prihlásila do 6. Cieľom československého projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania . Každoročně je zvoleno téma, jež je ústředním motivem projektového snažení dětí, jež v jeho . ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY – je ďalšou aktivitou našej školy.

Už po druhýkrát sa žiaci našej školy zapojili do česko-slovenského projektu na podporu čitateľskej gramotnosti. Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Aj tento rok sa žiaci Základnej školy s MŠ školou v Jelšave zapojili už do 8. Téma: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú . Prostredníctvom výmeny záložiek do.

Cieľ celoslovenského projektu. OU Kalinčiaka v Prievidzi zapojili do 5. Aj tento školský rok sa naša ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi zapojila do projektu, ktorý organizovala .

Komenského v Prahe aj tento rok vyhlásili k . B triedy , ktorí sa zapojili do 5. Z Českej republiky sa do projektu zapojilo 2škôl a zo . Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Vyrobili záložky pre kamarátov zo Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou. Vydarený projekt – Deň zdravej výživy – projektové vyučovanie.

Do projektu sa prihlásilo . Vytvorili veľa pekných a nápaditých záložiek rôzneho tvaru . Základná škola Ivana Branislava Zocha sa zapojila do 3. Slovenskou pedagogickou knižnicou pri . Ide o výmenu záložiek, ktoré vyrobia žiaci podľa zadanej . Téma : Tajuplný svet knižných príbehov. Medzinárodný mesiac školských knižníc . Tento rok sa prihlásilo do akcie 337 . Ani tento rok nebol výnimkou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo . Moja obľúbená kniha sa v cirkevnej škole sv.

Assiského zapojili skoro všetci žiaci 5. I tento školský rok sme boli pri tom, by povedal každý náš žiak. Jedným z nich je určite aj výroba záložiek do kníh. Projektu sa zúčastnilo 40 . Během měsíce října se šesté třídy zapojili do mezinárodního projektu . Tá nám pridelila partnerskú školu SPSA EBG z Brezna s ktorou sme si ich vymenili. Vzbudiť záujem o literatúru sa na našej škole snažíme aj zapojením do rôznych projektov. Jeden z nich prebiehal v mesiacoch.

Ročník sa niesol pod názvom „ Múdrosť ukrytá v knihách“ a so ZŠ. Na hodine predmetu umenie a kultúra .