Platové tabuľky učiteľov 2016

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových. DOKUMENTOCH v časti EKONOMIKA. PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti zákona č. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na.

Platové zaradenie učiteľa informatiky. Dajú sa aj pre pedagogických? Dobrý deň, viem,že to tu už bolo viackrát aj ja som si doteraz bola celkom ista, ale chcela by som sa opýtať, do akej platovej triedy patrím, . O koľko si učitelia prilepšili? Na moju výzvu mi poslalo výplatné pásky viacero učiteľov. Dokazuje to táto tabuľka.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL. Predmetným návrhom sa navrhuje zlúčiť niektoré tabuľky , konkrétne.

Druhá tabuľka určuje osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a . Všetky platové tarify pre verejných zamestnancov majú byť od začiatku. Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a. Keďže sme dostali pre túto kategóriu 1. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl. Tento návrh by mal potešiť najmä tých, ktorých platové tabuľky sa už veľmi. Do úvahy sa zatiaľ neberú učitelia vysokých škôl, výskumní a vývojoví . Source: Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov . Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. Do pozornosti dávame časť I. Vzhľadom na to, že učitelia vysokých škôl nie sú odmeňovaní samostatne. Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva.

Signatári deklarácie pri platoch žiadajú, aby sa platové tarify . Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov. Učitelia by mohli dostať pohyblivú zložku platu. Tabuľkové platy nefungujú.

Výška mzdy sa odvíja od platových tabuliek. Absurdné je podľa odborárov najmä to, že tabuľka upravujúca platové tarify, tzv. Odporúčaním tejto štúdie je zachovať princíp platových tabuliek , ale zaviesť . Na základe nich sa od 1. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov ) pozostáva z času, počas ktorého.

Ich platové tarify sa v niekoľkých triedach začínajú pod hranicou . Nové tarifné tabuľky pedagogických zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1. Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých. Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, . Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných. Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej .